III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 45590.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: IX GUp 13/16 "of"
[BMSiG-45639/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Piotra Tomasza Maja, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 13/16 "of"), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 19 lipca 2017 r. druga uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!