III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 45598.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 601/17
[BMSiG-45715/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Stefana Rogalskiego w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 601/17, ogłasza, iż 27 listopada 2017 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Stefana Rogalskiego w upadłości, którą można...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!