III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 45605.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 107/15
[BMSiG-45631/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Magdy Gendreau, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 107/15), ogłasza, że sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy można przeglądać w sekretariacie tutejszego Sądu ((informacja ukryta), pawilon K,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!