III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Pozycja 45612.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GUp 94/15
[BMSiG-45620/2017]

Syndyk masy upadłości Bogumiły Szczyrko informuje, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 24 maja 2017 r., którym umorzono bez ustalenia planu spłaty zobowiązania upadłego w osobie Bogumiły Szczyrko (PESEL: (informacja ukryta) ), postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt XII GUp 94/15 uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!