III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 45616.
SĄD REJONOWY W ELBLĄGU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 9/17
[BMSiG-45558/2017]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 29 listopada 2017 r. w sprawie upadłej Alicji Kasiorkiewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 9/17 na mocy art. 320 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 2016 r., poz. 2171 t.j.)...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!