IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 45636.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-03-06 r., sygnatura akt: VIII Ns-Rej. KRS 18326/17/948
[BMSiG-45695/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Zielona Góra

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Zielona Góra (woj. lubuskie).

Liczba rekordów:
21 372

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza zakładów krawieckich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 14.13.Z (Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej).

Liczba rekordów:
18 981

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informuje, że wobec podmiotu: "DALLAS CORPORATIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZIELONEJ GÓRZE, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6.03.2001 r. pod nr KRS 2192, z siedzibą: Zielona Góra, przy ul. Jana z Kolna 12, Sąd wszczął postępowanie mające na celu jego rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

W związku z tym Sąd na podst. art. 25c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zwraca się o udzielenie informacji, czy ww. podmiot posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność.
Jednocześnie Sąd wzywa do zgłaszania ewentualnych okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru - w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.