V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 45651.
SĄD REJONOWY W PRUDNIKU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 279/17
[BMSiG-45711/2017]

W Sądzie Rejonowym w Prudniku, Wydział Cywilny, w sprawie sygn. I Ns 279/17 wszczętej z wniosku Michaliny Honisch toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Nowej Wsi Prudnickiej, stanowiącej działki nr 123 i 309/113, będących własnością Jana i Marianny Hanisz, przez zasiedzenie. Sąd wzywa wszystkich...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!