Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XI. INNE

Pozycja 45682.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-05-30 r.
[BMSiG-45700/2017]

Likwidator GROTZ GMBH & CO. KG Oddział w Polsce w likwidacji z siedzibą w Częstochowie przy ul. Żyznej 15, wpisanej do KRS pod numerem KRS 0000235047, zawiadamia, że zgromadzenie wspólników spółki uchwałą z dnia 1.06.2017 r. postanowiło rozwiązać Oddział i postawić go w stan likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli spółki, aby...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!