XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 438887.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-11-24 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/68699/17/736]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów mleka i nabiału

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 10.51.Z (Przetwórstwo mleka i wyrób serów).

Liczba rekordów:
668

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu pleszewskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie pleszewskim (woj. wielkopolskie).

Liczba rekordów:
9 737

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.11.24 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
3.Nazwa podmiotu"FUNDACJA NA RZECZ UMACNIANIA WIĘZI RODZINNYCH I SPOŁECZNYCH NEURON+"
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KAZIMIERZOWSKA nr domu 63 nr lokalu 12 kod pocztowy 02-538 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu27.04.2017 R. - SPORZĄDZONO STATUT; ZMIANA 06.11.2017 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuMINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PREZYDENT M.ST. WARSZAWY

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoSULIMA
2.ImionaSYLWIA MAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1.NazwiskoMARTER
2.ImionaEDYTA MAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiRADA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMARTER
2.ImionaRADOSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSULIMA
2.ImionaPIOTR JANUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy84 12 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy83 30 Z DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I REKLAMOWA, ORGANIZACJA IMPREZ, PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacjiUMACNIANIE, PROPAGOWANIE I WSPIERANIE: ROZWOJU WIĘZI RODZINNYCH I SPOŁECZNYCH; PODMIOTOWOŚCI I GODNOŚCI ORAZ RODZINY; WSPÓLNOTOWOŚCI W RODZINIE I SPOŁECZNOŚCIACH; WŁASNYCH MOŻLIWOŚCI LUDZI, A ZWŁASZCZA POCZUCIA KOMPETENCJI SPOŁECZNEJ, INICJATYWY I KREATYWNOŚCI; EKOLOGICZNEGO WIDZENIA PROBLEMÓW LUDZKICH, RODZINNYCH I SPOŁECZNYCH; PODMIOTOWOŚCI JEDNOSTKI W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM, HUMANIZACJI PRACY I WŁASNOŚCI; POTĘGOWANIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI PSYCHO - PROFILAKTYCZNYCH I PROFESJONALNEGO DORADZTWA ORAZ POMOCY LUDZIOM.