XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 438948.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-11-04 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/41905/17/35]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa małopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie małopolskim.

Liczba rekordów:
531 585

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
136 499

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2017.11.24 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaWAWA ID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaWAWA NOKTRUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki31.10.2017R., ZMIENIONO: §2, §7, §8 UST. 1, §9 UST. 1, §9 UST. 3, §10 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON121490080
4.Numer KRS0000382078 Ikona RSS

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON122823550
4.Numer KRS0000457162 Ikona RSS

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOKTRUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON122477578
4.Numer KRS0000398872 Ikona RSS

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRUPA NOKTRUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON120589439
4.Numer KRS0000483370 Ikona RSS

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE WSPÓLNIK ID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W PRZYPADKU GDY WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST OSOBA PRAWNA, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD TEJ OSOBY PRAWNEJ ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI UJAWNIONYM W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM. DO REPREZENTOWANIA ID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST IRENEUSZ DŁUGOSZ PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiPRAWO I OBOWIĄZEK DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE SPÓŁCE POD FIRMĄ NOKTRUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE I OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE SPÓŁKI.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON121490080
4.Numer KRS0000382078 Ikona RSS

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOKTRUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON122477578
4.Numer KRS0000398872 Ikona RSS