XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 438957.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-08-26 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/49158/17/603]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa śląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie śląskim.

Liczba rekordów:
536 132

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza biur nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 68.31.Z (Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami).

Liczba rekordów:
18 086

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.11.24 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaABSYDA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaABSYDA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiPRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY I ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZENTACJI U KOMPLEMENTARIUSZA: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JAKO CAŁOŚCI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI TOMASZ KOZULA - PREZES ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaABSYDA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON243107155
4.Numer KRS0000441214 Ikona RSS

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoKOZULA
2.ImionaTOMASZ HENRYK Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

2

1.NazwiskoPAKURA
2.ImionaADRIAN MARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacjiNOTARIUSZ MGR JANINA DURZYŃSKA-TRYBUS, KANCELARIA NOTARIALNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, REPERTORIUM A NR 6923/2017, 04.10.2017
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOZULA
2.ImionaTOMASZ HENRYK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPAKURA
2.ImionaADRIAN MARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaABSYDA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON243107155 4. 0000441214

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościNOTARIUSZ MGR JANINA DURZYŃSKA-TRYBUS, KANCELARIA NOTARIALNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, REPERTORIUM A NR 6923/2017, 04.10.2017
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE