XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 438976.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-10-30 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/43567/17/501]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
137 897

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa małopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie małopolskim.

Liczba rekordów:
537 000

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.11.24 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaBULLDOG BAR TWO HALINA TURKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaBULLDOG BAR UGLY SALOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13.11.2017 R., REP. A NR 2432/2017, AKT NOTARIALNY, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO AGNIESZKĘ SOBIERAJSKĄ, ZMIANA: §1, §2, §7, §11, §14.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTURKIEWICZ
2.ImionaHALINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBULLDOG BAR UGLY SALOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON368581368
4.Numer KRS0000700718 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTURKIEWICZ
2.ImionaHALINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBULLDOG BAR UGLY SALOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON368581368
4.Numer KRS0000700718 Ikona RSS