Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 45683.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-11-04 r.
[BMSiG-45735/2017]

Likwidator Dijo Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością International spółka komandytowo-akcyjna w likwidacji z siedzibą w Zabrodziu, adres; Zabrodzie 28, 52-351 Wrocław, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000484151, po raz pierwszy zawiadamiają, iż w dniu 23.11.2017 r. powzięta została i zaakceptowana przez jedynego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!