III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45715.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 631/17, VI GUp 211/17
[BMSiG-45759/2017]

OBWIESZCZENIE Postanowieniem z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie VI GU 631/17 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Michała Dąbrowskiego zamieszkałego w Gdyni (81-586) przy (informacja ukryta), PESEL: (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!