III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45735.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 345/17, VI GUp 210/17
[BMSiG-45747/2017]

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie VI GU 345/17 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Tomasza Rozickiego, zamieszkałego w Gdańsku (80-369) przy al. Rzeczypospolitej 7a/8, PESEL: (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!