III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45738.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 393/17, V GUp 317/17
[BMSiG-45794/2017]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 24 listopada 2017 r., sygn. akt V GU 393/17, została ogłoszona upadłość Boczkowska Alina, PESEL: (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 39-460 Nowa Dęba, (informacja ukryta), obejmującą...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!