III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45739.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 93/17, V GUp 68/17
[BMSiG-45838/2017]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie V GU 93/17 ogłosił upadłość Marii Chopcian - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Żarach, (informacja ukryta), 68-200 Żary, numer PESEL (informacja ukryta) . Na...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!