III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45746.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XIV GU 372/17, XIV Gup 239/17
[BMSiG-45874/2017]

XIV GU 372/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 listopada 2017 roku ogłosił upadłość Andrzeja Kaźmierczaka, numer PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!