III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45753.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 88/17, V GUp 69/17
[BMSiG-45844/2017]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie V GU 88/17 ogłosił upadłość Marka Piętaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zakęciu 45, 67-106 Otyń, numer PESEL (informacja ukryta) . Na sędziego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!