III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45755.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 59/17, V GUp 71/17
[BMSiG-45848/2017]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie V GU 59/17 ogłosił upadłość Patrycji Sierotnik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, ul. 1 Maja 15/14, 65-304 Zielona Góra, numer PESEL...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!