III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 45761.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 78/17
[BMSiG-45931/2017]

Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 13 października 2017 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Marii Wiśnios, nr PESEL (informacja ukryta) , lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 78/17). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!