III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 45762.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 132/17
[BMSiG-45902/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 15 listopada 2017 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Agaty Madej (nr PESEL (informacja ukryta) ) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 132/17 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!