III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 45776.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GUP 138/17/3
[BMSiG-45778/2017]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, iż w sprawie o sygn. akt X GUP 138/17/3, dotyczącej dłużniczki Katarzyny Metelskiej-Kurasińskiej, posiadającej numer PESEL: (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sosnowcu, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!