III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 45784.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, VLLL WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VIII GUp 80/17
[BMSiG-45786/2017]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 27.11.2017 roku przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dot. Agnieszki Wiśniewskiej, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt GUp 80/17.

Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy (informacja ukryta) (czytelnia akt).
W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności.
W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.