III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 45813.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GUp 1/17/1
[BMSiG-45905/2017]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że Syndyk masy upadłości dłużnika Jana Samarcewa (Samarcew) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chorzowie, posiadającej numer PESEL (informacja ukryta) , w toku prowadzonego pod sygn. akt X GUp 1/17/1 postępowania upadłościowego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!