III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 45814.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 152/15
[BMSiG-45784/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Beaty Hadasz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 152/15), informuje, że sporządzony przez syndyka w dniu 1 września 2017 r. częściowy plan podziału funduszy masy upadłości, obejmujący wierzytelności zaliczone do kategorii IV zaspokojenia, można przeglądać w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!