III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 45818.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GUp 46/17/3
[BMSiG-45912/2017]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, iż w sprawie o sygn. akt X GUp 46/17/3 dot. dłużniczki Darii Winczura, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości w dniu 21.11.2017 r. złożył do akt sprawy ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!