III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 45834.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GUp 225/17
[BMSiG-45885/2017]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Brygidy Godoj, zam. w Lubomi, numer PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowieniem z dnia 17 listopada 2017 r., sygn. akt XII GUp 225/17, zmienił syndyka masy upadłości Wiktora Kożucha (Kożuch), lic. 1136, i...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!