III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 45836.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 164/17
[BMSiG-45744/2017]

Syndyk Magdaleny Bara, zam.: Lubla, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (sygn. akt V GUp 164/17), ukończono opis i oszacowanie masy upadłości konsumenckiej. Operat szacunkowy wyceny...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!