III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 45849.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GUp 1/14
[BMSiG-45903/2017]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 listopada 2017 roku w postępowaniu upadłościowym Waldemara Szadnego - sygn. akt XII GUp 1/14 - zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 10 stycznia 2014 roku o ogłoszeniu upadłości w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego sędziego komisarza SSR Bartosza Przybyła wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Opłotnej-Woźniak.