IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 45902.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XIV GRp 6/17
[BMSiG-45731/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Jana Matyni prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAT PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JAN MATYNIA z siedzibą w Zgierzu, PESEL (informacja ukryta) , został sporządzony i złożony w dniu 11.10.2016 r. spis wierzytelności. Spis wierzytelności jest do...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!