XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 440936.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-10 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/47646/17/843]

W dniu 27 listopada 2017 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Informacje o umowie oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS.

Aby przeczytać pełną treść wpisu do KRS, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!