I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 5846.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-02-01 r.
[BMSiG-5173/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 773

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza szpitali i przychodni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 86.10.Z (Działalność szpitali).

Liczba rekordów:
2 197

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "OSTOJA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podemszczyźnie, 37-620 Horyniec-Zdrój, Podemszczyzna 18, nr KRS 0000661484, zgodnie z wymogiem art. 58412 KSH, ogłasza o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą pod firmą: Wacław Rejman Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "OSTOJA" w Podemszczyźnie, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "OSTOJA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 1.02.2017 r.