III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5863.
SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 138/16
[BMSiG-5166/2017]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 31 stycznia 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 138/16 postanowił: I. Ogłosić upadłość Waldemara Czerewatego, zamieszkałego w Przygórzu 193a, 57-431 Wolibórz, posługującego się numerem PESEL (informacja ukryta) , obejmującą likwidację jego majątku. II. Określić, iż upadły jest osobą...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!