III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5864.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 293/16, XII GUp 12/17
[BMSiG-5323/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 7 lutego 2017 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 293/16, dotyczącej upadłości dłużnika Isaury Damiec, o numerze PESEL (informacja ukryta) , zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej oraz...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!