III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5867.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 125/16, V GUp 2/17
[BMSiG-5294/2017]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie V GU 125/16 ogłosił upadłość Roberta Jaśko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gubinie, (informacja ukryta), 66-620 Gubin, numer PESEL (informacja ukryta) .Na...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!