III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5868.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 468/16/of
[BMSiG-5228/2017]

Postanowieniem z dnia 1 lutego 2017 roku, sygn. akt VI GU 468/16/of, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Kingi Pełka, zamieszkałej: Wytowno 20, 76-270 Ustka, nr ewidencyjny PESEL: (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!