III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5876.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 6/17, V GU 6/17
[BMSiG-5313/2017]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 stycznia 2017 r. ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Wylazowskiej, PESEL: (informacja ukryta) , zamieszkałej w Woli Morawickiej, (informacja ukryta), określił, że Upadła Krystyna Wylazowska jest osobą fizyczną...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!