III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5877.
SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 77/16, V GUp 2/17
[BMSiG-5240/2017]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, z dnia 3 stycznia 2017 r., sygn. akt V GU 77/16: - ogłoszono upadłość Weroniki Łach, zamieszkałej w miejscowości Legnica, nr ewidencyjny PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku, - wyznaczono Sędziego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!