III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5878.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GU 553/16/2, X GUp 22/17/2
[BMSiG-5342/2017]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 9 lutego 2017 roku, sygn. akt X GU 553/16/2, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Krzysztofa Leńskiego, zamieszkałego w Katowicach, (informacja ukryta), posiadającego nr PESEL (informacja...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!