III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5882.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 398/16, XII GUp 19/17
[BMSiG-5175/2017]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. akt XII GU 398/16, ogłoszono upadłość Katarzyny Molickiej-Sowy, PESEL: (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko, na syndyka wyznaczono Klaudię...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!