III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5883.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 333/16, V GUp 22/17
[BMSiG-5190/2017]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 7 lutego 2017 r., sygn. akt V GU 333/16, została ogłoszona upadłość Anna Mroczkowska, nr ewidencyjny PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 39-400 Tarnobrzeg, (informacja ukryta),...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!