III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5884.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GU 1853/16, X GUp 80/17
[BMSiG-5196/2017]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 2 lutego 2017 r., sygn. akt X GU 1853/16, postanowił: 1. ogłosić upadłość Sylwii Pilgun, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: Otwock, (informacja ukryta), kod pocztowy 05-400, PESEL (informacja...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!