III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5889.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VII GU 10/17 "of", VII GUp 18/17 "of"
[BMSiG-5239/2017]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 10/17 "of", w dniu 6 lutego 2017 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Marty Brewińskiej zamieszkałej przy (informacja ukryta), 75-333 Koszalin, nr PESEL (informacja ukryta) ; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!