III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5893.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VII GU 33/17 "of", VII GUp 22/17 "of"
[BMSiG-5247/2017]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 33/17 "of", w dniu 10 lutego 2017 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Wiesława Zboralskiego, zamieszkałego przy (informacja ukryta), 75-257 Koszalin, nr PESEL (informacja ukryta) ; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!