III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 5894.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 324/16
[BMSiG-5202/2017]

Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Gawryło, zamieszkałej: Warszawa, (informacja ukryta) m. 14, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w dniu 21 stycznia 2017 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi drugie uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!