III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 5895.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GUp 108/16/2
[BMSiG-5225/2017]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Dariusza Antkiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Bytomiu, posiadającego numer PESEL (informacja ukryta) , w sprawie o sygn. akt X GUp 108/16/2, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!