III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 5913.
SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 16/16
[BMSiG-5207/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Małgorzaty Jagiełło prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą "GOHAN" Małgorzata Jagiełło z s w Leśnej (NIP 6131122238 ) ogłasza, że sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi do zatwierdzenia lista wierzytelności wobec Upadłej.

Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, ul. Blankowa 18 (sygn. akt V GUp 16/16).
W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia Upadła oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania lub odmowy uznania, w całości lub w części, zgłoszonej wierzytelności.