III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 5915.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: IX GUp 102/16 "of"
[BMSiG-5292/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Kazimiery Łazorczyk, Tereszpol Kukiełki 190, 23-407 Tereszpol k. Biłgoraja, (sygn. akt IX GUp 102/16 "of") została sporządzona i złożona do akt w dniu 8 lutego 2017 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!