III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 5922.
SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 13/14
[BMSiG-5222/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Stachów prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PH-U TROLL Mariusz Stachów w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 13/14) ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 9.11.2016 roku, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw.